Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

ataszka
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viafrytkatosia frytkatosia

October 28 2019

ataszka
8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianotyourstrawberry notyourstrawberry
ataszka
Zapewne tego, co chcę teraz powiedzieć nie zrozumiesz, jednak pewnego dnia zdasz sobie z tego sprawę, że sposobem na przyjaźń, jak uważam, jest znalezienie ludzi, którzy są lepsi niż ty sam. Nie mądrzejszych, nie fajniejszych, lecz bardziej szczodrych, hojniejszych oraz takich, którzy potrafią wybaczać. Gdy już ich znajdziesz, doceniaj ich za to czego mogą cię nauczyć i staraj się ich słuchać, kiedy będą mowić coś o tobie, nie ważne jak złe lub dobre by to było. Przede wszystkim jednak ufaj im, co okaże się być najtrudniejszą rzeczą, jednak najlepszą z możliwych.
— Hanya Yanagihara
ataszka
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
ataszka

„Nie skreślaj mnie ze spisu pilnych marzeń, nie skreślaj mnie na liście do zachwytu. 
Nie skreślaj mnie, podkreślaj mnie.”

— Mariusz Lubomski
ataszka
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
~ Laura Adori 
Reposted frommefir mefir vianotyourstrawberry notyourstrawberry

October 27 2019

ataszka
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viaaikko aikko

October 08 2019

ataszka
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaikko aikko
ataszka
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaaikko aikko
ataszka
Wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo.
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaataga ataga

October 05 2019

ataszka
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viazoou zoou
ataszka

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viazoou zoou

October 04 2019

ataszka
ataszka
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)

October 01 2019

ataszka
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viazoou zoou
ataszka
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie

September 30 2019

ataszka
Reposted fromshakeme shakeme viaaikko aikko
ataszka
ataszka
8234 ccd7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaaikko aikko

September 22 2019

ataszka
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl