Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

ataszka
8004 4262 500
Reposted byxwyczesanagitaraxMartwa13
ataszka
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
ataszka
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viapersona-non-grata persona-non-grata

December 04 2017

ataszka
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted bylottibluebellfeedingthesouldivijethrairbjarbirb
ataszka
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaAmericanlover Americanlover
ataszka
1340 03e0
ataszka
Choćby raz w życiu zaszaleć, nawet jeśli potem długo trzeba będzie dochodzić do siebie i składać się w całość, kawałek po kawałku. Nawet jeśli będziesz miała złamane serce, to i tak warto.
— Gabriela Gargaś
Reposted bynothingcansaveyou2708kindofnightmareitsokay
ataszka
7216 a449
ataszka
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
ataszka
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
ataszka

...i gdy staniemy do siebie plecami będziemy w stanie walczyć z całym światem... i właśnie dlatego chcę z Tobą być...

...i gdy nic nie mówię to Ty mnie słyszysz... i właśnie dlatego chcę z Tobą być...

...i gdy jest dzień w którym trudno mi jest stać, to Ty kładziesz moje stopy na swoich kolanach... i właśnie dlatego chcę z Tobą być...

...i gdy mi marzną palce, to Ty zawsze masz ciepłe dłonie... i właśnie dlatego chcę z Tobą być...

— Walczący Różą

November 29 2017

ataszka
ataszka
Nie mam pewności, bo nie czytam w Twoich myślach. Wydaje mi się jednak, że różnica między nami polegała na tym,  że ja nie wyobrażałam sobie, że nie ma Cię w ogóle. Nie tylko w moim życiu. Gdziekolwiek. 
Reposted frompastelowe pastelowe
ataszka
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
ataszka
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
ataszka
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko

November 23 2017

ataszka
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viabeattman beattman
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viabeattman beattman
ataszka
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viabeattman beattman

November 20 2017

ataszka
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl