Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

ataszka
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
ataszka

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask vialaparisienne laparisienne
3692 d6a2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabeattman beattman
ataszka
ataszka
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove

October 13 2017

ataszka
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viate-quiero te-quiero
ataszka
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie vialaparisienne laparisienne
ataszka
ataszka
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma vialaparisienne laparisienne
ataszka

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

0280 faf5 500

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakudlaty kudlaty

October 04 2017

7415 fa5b 500
ataszka
 Nie zmieniaj się dla innych,  pamiętaj, że to ty musisz ze sobą wytrzymać całe życie. 
 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viaHoHo HoHo
ataszka
problem polega na tym, że jesteśmy tacy dorośli i tacy poważni, że nie możemy już do siebie dzwonić w nocy, wtedy, gdy jest najgorzej.
Reposted fromchild child vialekkaprzesada lekkaprzesada
ataszka
nigdy nie nauczę się jak żyć wśród kamiennych serc, zaprogramowanych mózgów i plastikowych oczu. już nawet łez nie mam w sobie na satyrę takiego życia. lecz jest jedna dłoń, która zawsze potrafi uratować mnie od tego świata. Twoja.
— M.Wojciechowska

October 03 2017

ataszka
Nie miała w zwyczaju darzyć mężczyzn miłością. W przeszłości kilku się w niej zakochało, ona jednak tylko ich lubiła albo pożądała - nic ponadto. (...) Podobał jej się męski podziw i galanteria, bardzo lubiła seks i pielęgnowała w sobie niewzruszone przekonanie, że pewnego dnia spotka mężczyznę, obok którego będzie chciała się budzić co rano do końca życia. Choć nie była osobą religijną, żarliwie wierzyła w to, iż tak się stanie. Była gotowa czekać - nie na księcia z bajki ani filmowego gwiazdora z grubym portfelem, ale na mężczyznę, któremu mogłaby spojrzeć w oczy i powiedzieć: "Jesteś moim domem i zrobię Ci śniadanie".
— Jonathan Carroll "Ucząc psa czytać"

September 30 2017

ataszka
9635 8b63 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaoutoflove outoflove
ataszka
Reposted frombluuu bluuu
ataszka
Reposted frombluuu bluuu
0622 b8ed
Reposted fromSkydelan Skydelan viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl