Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

ataszka
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun vianieobecnosc nieobecnosc
ataszka
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer vianieobecnosc nieobecnosc
ataszka
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
8319 45a3 500
ataszka
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid viaover-land over-land

April 14 2018

ataszka
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viafireaway fireaway
ataszka
0590 4da8
ataszka
6027 1234
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viainaya inaya
ataszka
Zakochaj się we mnie raz jeszcze. Zaplącz dłonie w moje włosy. Dotknij serca. Chodź. Zatrzymajmy czas i na chwilę przestańmy istnieć. Złudzenia nie dają mi żyć. Chcę poznać prawdę z Twoich ust. O Twoich ustach. O moich snach. O tym co było i o tym, co nigdy się nie wydarzy. Nie musisz bać się mojej obojętności. Przecież wiesz, że kiedy otulasz mnie słowami - masz mnie bezwarunkowo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo

April 13 2018

ataszka
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viaszydera szydera
ataszka
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
ataszka
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaoutoflove outoflove
ataszka
ataszka

April 11 2018

ataszka
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapierot pierot
ataszka
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan vianecropixie necropixie
ataszka
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaSanderke Sanderke
ataszka
1284 168e
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
ataszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl